Welkom bij Mijn naam is Haas - Een reeks bijzondere producten die kinderen op een creatieve manier stimuleren bij hun ontwikkeling. afsluiten

Testimonials

Deze pagina verzamelt het meest recente overzicht van publicaties, recenties, gebruikersfeedback, nominaties en gewonnen prijzen.

Haas in de media

Volledig overzicht hier.

Bewezen effecten van Mijn naam is Haas

‘Bewezen effecten van Mijn naam is Haas’ – COS, juni 2011

Download het artikel.

Taalstimulering met serious games: Op pad met Haas

‘Taalstimulering met serious games: Op pad met Haas’ – HJK, juni 2011 door Marian Bruggink, Miek ten Brummelhuis, Uriël Schuurs en Sanneke Prins

HJK (Het Jonge Kind) is een vakblad voor ontwikkeling, opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen.

Download het artikel.

Wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit Mijn naam is Haas in de kleuterklas

Onderzoek naar het effect van Op pad met Haas
In het najaar van 2010 vond een groot onderzoek plaats naar de effecten van Op pad met Haas, de serious game van Mijn naam is Haas. De onderzoeksvraag luidde als volgt: ‘Leidt het gebruik van Op pad met Haas tot een grotere leerprogressie op het gebied van woordenschat dan gebruik van een reguliere methode bij leerlingen van 3 tot 7 jaar, met en zonder taalachterstand?’

Deelnemende scholen
Verspreid over Nederland deden twaalf scholen uit het primair onderwijs mee aan het onderzoek, ruim 400 kleuters werden getest. We wilden zowel scholen in steden als in landelijke gebieden en scholen die varieerden wat betreft proportie T2-leerlingen.
De scholen moesten voldoen aan de volgende eisen:

  • Ze moesten gebruik maken van de methode Schatkist.
  • Ze moesten 2 gemengde kleuterklassen hebben; groep 1 en groep 2.
  • De kinderen in beide klassen mochten nog nooit met Mijn naam is Haas gespeeld hebben.

OPMH-Onderzoek1
Het onderzoek
Het onderzoek duurde zes weken. Gedurende zes weken kregen de klassen dezelfde woorden aangeboden op verschillende manieren.

  • De experimentele groep (klas A) speelde twee keer in de week in duo’s het spel Op pad met Haas.
  • De controlegroep (klas B) werd twee keer in de week voorgelezen door de leerkracht. Het verhaal werd ondersteund door praatplaten.

De leerkrachten hielden via een logboek alle activitetien bij.
Voorafgaand en aan het einde van de zes weken werd bij alle kleuters in de controle- en de conditiegroep een woordenschattest afgelegd. Tijdens de eerste toets werd ook de TAK afgenomen. Op deze manier konden we precies vergelijken welke groep meer woorden aangeleerd had in die zes weken.

Conclusie
Het experiment leidde tot twee belangrijke conclusies:

  1. In beide groepen is er significante vooruitgang.
  2. De experimentele groep gaat significant meer vooruit dan de controlegroep. De effectgrootte is zelfs anderhalf keer zo groot als bij de controlegroep.

De gevonden effectgrootte wijst erop dat Op pad met Haas anderhalf keer zo effectief is als de middelen die we in de controlegroep hebben ingezet.
Het is belangrijk om te benadrukken dat de uitspraken over de effectiviteit van Op pad met Haas op basis van dit onderzoek betrekking hebben op gemengde leerlingpopulaties: er zijn immers met opzet zeer uiteenlopende scholen geselecteerd.
OPMH-Onderzoek2

Het volledige onderzoeksverslag is te downloaden.

Feedback van onze gebruikers

Compleet overzicht hier.

De kinderen krijgen er maar geen genoeg van

Ja, Op pad met Haas slaat erg aan bij onze kinderen. Alle vier computers voor de kleuters zijn vaak tegelijk in gebruik met dit spel. De kinderen krijgen er maar geen genoeg van. Vaak spelen ze het wel drie of vier keer achter elkaar.


– Marjon van Kooten, leerkracht De Kariboe, Heemskerk.

Wat is Haas toch geweldig!

Ik speel met de kinderen Mijn naam is Haas op ’t digibord en de SkoolMate! Wat is Haas toch geweldig! Mijn leukste ervaring met Haas was dat er een jongetje bij mij in de klas Haas ging spelen en ik zie hem al tijden niet stralen en wat zag ik vandaag…. Een jongetje dat straalde! En daarna ging hij tekenen over Haas. Daar doe je het voor! Bedankt!


-Eveline Kaleveld, Leerkracht / ICT coördinator Villa Nova School, Utrecht

Awards

Een volledig overzicht van awards is hier te vinden.

Mijn naam is Haas bekroond met World Summit Award

Mijn naam is Haas heeft een World Summit Award 2011 gewonnen in de categorie e-Entertainment & Games. De World Summit Award (WSA) selecteert en promoot de beste e-content en meest innovatieve ICT applicaties van de wereld. Lees verder →

Overzicht van awards en nominaties

World Summit Award – e-Entertainment & Games (2011, winnaar)
Dutch Game Awards – Best Serious Game (2010, winnaar)
Control Industry Award (2010, nominatie)

Lees verder →

Mijn naam is Haas wint Dutch Game Award voor Best Serious Game

Donderdag heeft Mijn naam is Haas tijdens de uitreiking van de Dutch Game Awards 2010 de award voor Best Serious Game gewonnen! We zijn ontzettend trots dat wij deze erkenning uit de game industrie hebben mogen ontvangen. Lees verder →

Mijn naam is Haas wint IPON Award

Serious game Mijn naam is Haas wint IPON Award voor Beste innovatief softwareproduct PO

De IPON Award voor beste innovatief softwareproduct voor het primair onderwijs is gisteren tijdens de onderwijsbeurs IPON 2010 in Utrecht uitgereikt. De jury was het in deze categorie unaniem eens dat Mijn naam is Haas de terechte winnaar moest zijn! Lees verder →